Over Stiching Oud Kraggenburg

 

Doelstelling van Stichting Oud Kraggenburg

De Stichting Oud Kraggenburg heeft als doel het in stand houden en het behouden voor toekomstige generaties van cultureel erfgoed en natuurterreinen, waaronder in het bijzonder voormalig Lichthuis Oud Kraggenburg en de natuur in haar omgeving. Tevens streeft de stichting na het publiek voor te lichten over het cultureel erfgoed en de natuurterreinen die eigendom zijn van de stichting.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Oud Kraggenburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

KvK nummer: 87547589

RSIN: 864326294


Schenken aan Stichting Oud Kraggenburg

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bent u geïnteresseerd in het financieel steunen van de stichting, neem dan contact op met bestuur@oudkraggenburg.nl.


Beleidsplan en Financiële Verantwoording 

Het bestuur van Stichting Oud Kraggenburg stelt een beleidsplan op telkens voor een periode van 3 jaar. De voorgenomen activiteiten voor de periode 2023-2025 beslaan drie categorieën: (I) onderhoud en restauratie, (II) natuurbeheer, en (III) informatievoorziening en openstelling. 

Beleidsplan 2023-2025

Publicatie ANBI Gegevens

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2023

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022

Activiteitenverslag 2022

Activiteitenverslag 2023

Bestuur

Het bestuur van Stichting Oud Kraggenburg bestaat uit:

-       A.J. van den Bremer, voorzitter

-       T.S. van den Bremer, penningmeester

-       M.J. Rijkmans, secretaris

-       J.W.E. Wiegman, algemeen bestuurslid

-       M. van Aart, algemeen bestuurslid

-       S. Hoekstra, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De statuten van stichting Oud Kraggenburg en haar status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) staan niet toe dat de bestuursleden enige baat hebben van hun bestuurslidmaatschap. De bestuursleden van de stichting Oud Kraggenburg ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten en geen vergoeding voor werkzaamheden voor de stichting. Voor bestuursvergaderingen (maximaal tweemaal per jaar) ontvangen bestuursleden eventueel vacatiegeld dat niet bovenmatig is. Zie het Beleidsplan 2023-2025 voor meer details over de procedure omtrent vergoeding onkosten. 


Proclaimer Informatie en Privacy


De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Oud Kraggenburg. De stichting besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen via de contactpagina


Bovenstaande is ook van toepassing op het beeldmateriaal, deze is zorgvuldig geselecteerd. Mocht u desalniettemin op deze site foto's tegenkomen waar u of uw kinderen opstaan en waarvoor geen toestemming is verleend, neem dan contact met ons op.


Stichting Oud Kraggenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De stichting is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Voor meer informatie, zie https://policies.google.com/technologies/cookies. De ten behoeve van informatieverzoeken of per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de vraag.